Monthly Archives: augusztus 2014

Fétis Tabu Ereklye

Csoportos kiállítás
2014. augusztus 10.

Vajda Lajos Stúdió Pinceműhely
Megnyitó: 2014. augusztus 10. 17 óra
Megnyitja: Novotny Tihamér művészeti író
Közreműködik: Vígh Mihály: “Fétisről álmodtam…”
Koncert: Verőköltő
DJ Set: Nan-D & Mango
Visual: Visualhazard
Megtekinthető: 2014. augusztus 10-től augusztus 31-ig

plakát2_70x100

kiállítók_50x70

FÉTIS-TABU-EREKLYE

Mert mennyi fétis, tabu és ereklye a Vajda Lajos Stúdió története – a kecskeméti előjátéktól számított – immár 48 éve zajló históriája körül!
És mennyi halott! Mennyi elátkozott és eltékozolt élet, és mennyi friss, állandóan újraszerveződő energia és megintcsak élet!
És mennyi sértődés, konfliktus, lassú vagy hirtelen jött pálfordulás, szembefeszülés, harag, és természetesen mennyi közösen megélt öröm-pillanat!
És mennyi elképesztő kreativitás, kísérlet, humor, irónia, újítás és játékosság a fétisteremtés és a fétisdöntögetés, a tabuteremtés és a tabulebontás, valamint az ereklyeteremtés és az ereklyerombolás nevében és hevében!
Egyszerűen elképesztő felhozatal és változatosság – minden tekintetben!
Mert mi a fétis?
Bálvány, mindenekfölött álló tárgy; a test valamely részével érintkező tárgy és az általa okozott kóros nemi vágy…
Mert mi a tabu?
Tárgy, élőlény vagy fogalom megemlítésére vagy érintésére vonatkozó tilalom; sérthetetlenség, szentség…
Mert mi az ereklye?
Szűkebb értelemben: szentek fennmaradt csontjai, testi maradványai; tágabb értelemben: a szentek életéhez köthető tárgyak, tárgyi emlékek…
De létezik fétis-tabu és tabu-fétis is. Vagy ereklye-fétis és fétis-ereklye is. Mint ahogy ereklye-tabu és tabu-ereklye is.
Nem véletlen tehát a kiállítás hívószavául választott három fogalom háromszoros összekapcsolhatósága.
Sőt továbbmegyek!
Itt minden résztvevő lehet önmaga fétise, tabuja vagy ereklyéje, vagy a fogalmak valamelyikének mutánsa és keveréke, az idő történetiségében meghatározódó pillanatnyi állítása vagy cáfolata.
Én magam is egy fétis-tabu-ereklye vagyok a VLS történetében.
A magam tartalomjegyzékének fétis-tabu-ereklyéje.
Sorolom írásaimat, a pontos időrendemet, gurítom üveggolyóimat, fogalmazom a láthatót és a láthatatlant, hogy ledöntethessék a bálványom, letiltathassék a sérthetetlenségem, és hogy szétszórattathassanak a csontjaim:
Hét képzőművész vándorkiállítása (1986).
„Dojó, dojó, magyar dojó” avagy „leszámolás a kommersszel” – Beszélgetés fe Lugossy Lászlóval (1986).
Új Vegyes – Kiállítás a Szentendrei Képtárban (1986).
Balogh István Vilmos (1986).
A konstruktivizmustól a rovásírásig – Aknay János művészetéről (1987).
A vonal maga az ember – Gubis Mihály művészetéről (1987).
Önfinanszírozó, rejtőzködő, mosolymosó művész – Beszélgetés Lois Viktorral (1988/1989).
Wilfried Tertin térszervező festő kiállítása a VLS Pinceműhelyében (1988/2000).
Közös képtartományok virtuális országa – A II. Dombóvári művésztelep (1989).
Totem, Rés, Rege – Selényi Károly István művészete (1991).
Fénykefélés és lelkiűrhajózás – fe Lugossy László művészetéről (1988/1992).
Sújtások – Sujtások – Krizbai Sándor egy képe (1989).
„Igyekszem igazságos lenni a múlttal” – Beszélgetés Krizbai Sándorral (1990).
Előszó az Unicornis kiállításhoz (1991).
Az Unicornis = Fénylő állat (1991).
UNICORNIS – Beszélgetés Aknay János képzőművésszel… (1991).
UNICORNIS – Beszélgetés Krizbai Sándor képzőművésszel… (1991).
UNICORNIS – Beszélgetés Bereznai Péter képzőművésszel… (1991).
A Szentendrei Vajda Lajos Stúdióról „E/4”, azaz – 4! – érintésben (1999/2000).
„Gondolkodom, tehát négyszárnyú madár-idomár vagyok”, avagy: „hogyan lettünk edwinisták” – Beszélgetés ef Zámbó Istvánnal (1993).
„Sajnálom, hogy nem tudtam a csoportba integrálódni” – Beszélgetés Terebessy Lászlóval (1992).
„Szándékaim, meg a világ” – Beszélgetés Mosonyi Kiss Gusztávval (2001).
„Innen így néz ki a téma” – Beszélgetés K. Kovács Imrével (1993).
Műanyag és katasztrófazene – VLS beszélgetés a Leninvárosi (ma Tiszaújváros!) Kísérleti Műhelyről, a Bizottság zenekarról és egyebekről 2000 januárjában.
„Valami vagy kettő, vagy egy…” – Beszélgetés Matyófalvi Matyó Gáborral (1993).
Az életmeghosszabbítás és az emberléthiány, az emlékezés és emlékkeltés historizáló metaforái – Közelítések Bukta Imre legújabb „privát-monumentumai” felé (1993/1994).
Győrffy Sándor, avagy az esztétikai mozgékonyság lelki és morális érzékenységgel terhes, gyors metaforái (1995).
A gesztus mint maszk – a maszk mint kereszt – a kereszt mint pajzs – a pajzs mint személyiség – a személyiség mint ikon, avagy: Bereznai Péter geometrikusan mértéktartó és mértékadó bezárkózásának veretesen leegyszerűsödő metaforái (1995/2001).
Villámzár a szemre, bogáncszár a nyelvre (!), de azért (?) … Guba István (1952-1998) és totális térberendezései (1988/2000).
Bukta Imre, Új Művészet Könyvek (1998).
Aknay János festőművész kiállítása a Szentendrei Vajda Lajos Stúdió Pinceműhelyében a Horváth és Lukács Galéria gyűjteményéből megrendezve, Nagycenkről (1999).
Néhány leíró mondat Győrffy Sándor képei elé (1999).
Atom-tengeralattjárók konceptuális videó plein air-ben, avagy: „Tisztelet a hősöknek”?! – Imreh Tibor művészetéről (1999/2000).
Válogatás III. a szentendrei művészek újabb generációjának alkotásaiból – A VLS II. (1999).
Emlékezés Matyófalvi (Matyó) Gáborra… (2000).
Maldoror énekel – Margit Szabolcs kiállítása (2000).
A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió Iszkaszentgyörgyön (2000).
A Mythen csoport kiállítása a szentendrei MűvészetMalomban (2000).
AKNAY JÁNOS – azaz Monografikus szándékú szöveggyűjtemény Aknay János festőművész pályájának követéséhez, VLS Kulturális Egyesület (2000).
A SZENTENDREI VAJDA LAJOS STÚDIÓ (ANTOLÓGIA) (Wehner Tiborral), A Szentendrei Vajda Lajos Stúdiót Támogató Alapítvány (2000).
„Pont bele tudtam állni ebbe a kettős keresztbe” – Beszélgetés Gubis Mihállyal (1996-2000).
A végtelen érintése: angyalsuhogás – félelmetlenül. Kis Magyar Szobortörténet Szentendrén, 1994-2001.
„A Patak földrajzilag bárhol felbukkanhat” – Például… a Vigadóban is (1998/2001).
„Lehetséges létezések” – Selényi Károly István kiállításáról (2001).
GUBIS MIHÁLY, VLS Kulturális Egyesület (2001).
„Híreket mondunk” – Mosonyi Kiss Gusztáv kiállítása (2001/2002).
„Szövetség és szivárvány” – A problémát szomorúan újragondolta és kivitelezte: Bukta Imre (2001).
A SZENTENDREI VAJDA LAJOS STÚDIÓ: 1972–2002 – Jubileumi kiállítás a Műcsarnokban, kiállítás és könyv-katalógus, VLS Kulturális Egyesület (2002).
Keresztek, székek és obeliszkek – Kis összefoglaló Gubis Mihály művészetéről (2003).
Lélekarcú ikonok, vérző Corpusok és kitárt szárnyú angyalok – Szeszélyes merengések és emlékezések Aknay János festményei kapcsán (2003).
Angyali kar Szentendre fölött – Aknay János sajátos művészetszemléletéről (2003).
„Vándorszékek” – Gubis Mihály „5+2”-es monumentális szoborprogramjáról (2003).
A szentendrei Vajda Lajos Stúdió „NŐ” című kiállítása (2003).
Egy kiállítás (utó)képei – „Hát nem láttok a szemetektől? – Akkor inkább hozzatok ide egy vakot!” A Vajda Lajos Stúdió jubileuma a Műcsarnokban – belső szemmel. (2003).
Még mindig Kétszarvú szillogizmus és egyszarvú enklitika – Azaz: axiómák a még mindig BORGÓ (György Csaba) művészetének megértéséhez (1990/2001).
Krizbai Sándor művészetéről (2001/2004).
„Legmélyebb a bőr” – Győrffy Sándor szemléleti monotípiáiról (2004).
Apokrif jegyzetek Kusztos Endre és Krizbai Sándor rajzai elé (2004).
AKNAY JÁNOS – ANGYALOS KÖNYV, VLS Kulturális Egyesület (2004).
Illesztések – Átfestések – Rétegződések. Győrffy Sándor kiállítása Győrben és Komáromban (2005).
A terv és a valóság álomszerű viszonya – Gubis Mihály nagyszabású székszobor-állítási világprogramjáról (2005).
Aknay János – Szepessy László Gyűjtemény. Aknay János kiállítása Marosvásárhelyen (2005).
A szentendrei Vajda Lajos Stúdió kiállítása Zalaegerszegen (2006).
A Székember trónja üres: Gubis Mihály (1948-2006), halott (2006).
Deim Pál életművének és szellemiségének vajdás dicsérete (2006).
Szekvenciák – Győrffy Sándor művészetéről (2007).
A művek tudáscsomagok – Krizbai Sándor újabb Kortársaim című sorozatáról (2007).
Angyal-, ikon- és városkép-szubsztanciák ezeregy változatban – Aknay János festőművész szentendreiségéről (2007).
Mint szakrális felhőből fakadó jóleső jeleső… Lírába oltott elmélkedés Aknay János, a mindig megújuló (poszt) modern szentendrei festő művészetéről (2007).
„HÉ-HÉ GUBIS!”– Emlékezés Gubis Mihály (1948-2006) képzőművészre (2007).
Mosonyi Kiss Gusztáv, az időutazás és a képzettársító akadémizmus nagymestere, avagy a sűrített realizmus diadala (2007).
… És keressétek lényének fraktálszerűen gyarapítható morzsáit! – In memoriam Gubis Mihály (2008).
A ma „Édenének” egy kortársi festője – Krizbai Sándor művészetéről (2009).
http://aknay-janos.hommage.hu; http://matyofalvi-gabor.hommage.hu; http://gosztola-gabor.hommage.hu/ (2009-12).
ÉLŐ MÚZSA – SZENTENDREI SZÍNTÉR. AKNAY János gyűjteményes kiállítása a MűvészetMalomban, Szentendre, oeuvre-katalógus (2009).
A „kifelé kopogtatás” képei, avagy a megnyíló fényterek, Üzenetek Sz. Varga Ágnes Kabó művészetéről (2011).
„Idő (van) az anyagban”, „és ott akar valamit” – Kis összefoglaló ef Zámbó István művészetéről egy kiállítás ürügyén (2011).
FÉNYTEREK (lírai megszólaltatás), Sz. Varga Ágnes Kabó kiállítása (2011).
„Semmit nem kényszerítettem ki az élettől” – Beszélgetés Gosztola Gábor képzőművésszel (2012).
A csend pillanata – Győrffy Sándor kiállításáról (2012).
Labirintus-Tér-Képek: városban, futóhomokon – Kis-Tóth Ferenc művészetéről (2012).
„Úton” – Aknay János kiállítása (2012).
Jézus élete – Aknay János, ef Zámbó István és Tábori Csaba kiállítása, Műterem Galéria, Debrecen (2012).
„A MATYÓ”. „A világban minden vagy kettő, vagy egy” – Matyófalvi (Matyó) Gábor (1947–1998) élete és szobrászfilozófiája, kiadó: Ritterné Matyófalvi Judit, Hollandia (2013).
A 65 éves Aknay János képei elé (2014).
„…Távozót megidéző, érkezőt veszíteni tanító tér…” Gosztola Gábor kiállítása, FUGA (2014).
Az útirány beütése. „Párhuzamos dimenziók, avagy: szeretni – annyira magányos műfaj!”Hudák Mariann Maja képzőművész kiállítása (2014).

És hány régi és új Fétis? Hány ledöntött és újrakeletkező Tabu? Hány eldobott és előkapart, elkoptatott és megint felfedezett Ereklye még ezeken kívül is? Rajtam kívül is!
Szinte felsorolni is nehéz…
És hogy mi marad mindebből, belőlem, belőlünk? Ne találgassátok!
Mindenesetre ennek a kiállításnak az a több mint 60 résztvevője, aki beadott erre a tárlatra, azt a régi vajdás szabad szellemiséget kívánja folytatni és megidézni, amely soha nem kívánta korlátok közé szorítani önmagát, fantáziáját és kreativitását, véleménynyilvánítását, valamint kifejezési eszközeit.

Novotny Tihamér
Szentendre, 2014. augusztus 10.

Posted in Archív | Fétis Tabu Ereklye bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva