Túl a Túlon

Aknay János, Almási Gertrúd, Baksai József, Benkovits Balázs, Bereznai Péter, Csató Máté, Csontó Lajos, Gosztola Gábor, Holdas György, Krizbai Sándor, feLugossy László, Nagy Barbara, Margit Szabolcs, Pacsika Rudolf, Szirtes János, Tóth Eszter, Tóth István, Vincze Ottó, ef Zámbó István
2016. április 15.

a Vajda Lajos Stúdió tagjainak kiállítása
VLS Pinceműhely
Megnyitó: 2016. április 15. 18 óra
Megnyitja: Kopin Katalin művészettörténész
Megtekinthető: 2016. április 15-től május 8-ig

Print

Túl a túlon

Túl a festészeten, túl a szobrászaton, túl a ready-maden, túl az asszamblázson, túl a fotón és a montázson, túl az objekten és túl az installáción, túl a gesztusokon és performanszokon, és még azon is túl, valahol a szürrealizmus, dadaizmus, konstruktivizmus, újrealizmus metszéspontjában állunk itt Szentendrén, „a világ közepén”, e kiállítás megnyitón. Max Ernst az 1921-es nagy hatású, formabontó párizsi kiállításának a Túl a festészeten  címet adta. Ma ez a cím kevés lenne a meghökkentéshez, hiszen ma túl vagyunk a túlon, s azóta számtalan műfajt, médiumot és stílusirányzatot tudhatunk a hátunk mögött, de a dadaizmus még mindig él. Max Ernst a dadát egy felrobbanó tüzérségi gránáthoz hasonlította, és úgy vélte, képtelenség egy robbanás hatásait kiállítani. A vajdások mégis megkísérlik ezt immár 44 éve, s ennyi év távlatából beláthatjuk, hogy ha elég hajtóerő van a szétröppenő repeszekben célba érnek.

De mi a cél, teszem fel a kérdést, hiszen a vérbeli dadaistákat egyáltalán nem érdekli a művészeti érvényesülés. S talán ez lehet a siker kulcsa, hogy lazán, minden erőlködéstől mentesen meneteltek be a kánonba és még azon is túl.  Egy gondolat erejéig, had idézzem fel a tegnap nyílt kiállítást a MűvészetMalomban, ahol a vajdások művei egyazon szellemi és időbeli térbe kerültek névadójuk, a szentendrei progresszív képzőművészet szimbólumaként számon tartott Vajda Lajos műveivel, de falszomszédok lettek Korniss Dezsővel, Bálint Endrével, Ámos Imrével, hogy csak néhányat említsek a nagy elődök közül.

Tehát a művek beérkeztek, kitörölhetetlen leltári számmal bírnak, Kosztolányit idézve: „beírták őket mindenféle könyvbe és minden módon számon tartatnak”, raktárakban porosodnak és időnként felszínre kerülnek, hogy eleven szövetet alkossanak az elődökkel és követőkkel.

De szerencsére az intézményi kanonizáción túl is van élet, és ezt éppen itt tapasztalhatjuk meg igazán, e történelmi levegőt kipárologtató ódon falak között. Ahol a szigorú koncepciókon és művészetelméleti fejtegetéseken  túl, a szabadság érhető tetten, ami a mai napig is a Vajda Stúdió lényegét adja.  E kiállítás anyagát a csoporton belül használt erőteljes asszociatív, mágikus-szürreális közös nyelv köti össze. A „túl a túlon” hívószó az irodalmi szürrealizmus autentikus technikájának tartott automatikus írás metódusához hasonlóan hozta működésbe a csoporttagok alkotó energiáit, így egymástól független, autonóm, ám mégis összekapcsolható „interszubjektív” művek sorát láthatjuk. André Breton szerint az automatizmus lényege, hogy meghalljuk saját tudatalattink hangjait, miközben megpróbálunk felhagyni az elme tudatos kontrolljával.

Valahol e felfogás mentén kereshetjük a vajdás őstörténet gyökereit, túl az Arany Homokon, túl a Purgatórium Klubbon, túl a Templomdombi barbakánon, túl a Nalaja happeningen, túl az Edwinista kiáltványon, túl a Duna parti akciókon, túl a Bizottságon, túl a Lelkiűrhajós találkozón, túl a Leninvárosi Kísérleti Műhelyen, túl a Sajna de Mahorka-i vacsorán, túl a Témán és az Idegᶰ, túl a Szamárhegyen, túl Kelet-Közép Európán és még azon is messze-messze túl…

Éljen a dadaizmus! Éljen a Vajda Stúdió!

Kopin Katalin
Szentendre, 2016. április 15.

This entry was posted in Archív, Események. Bookmark the permalink.